Σωματείο Αδειούχων Επαγγελματιών Ψυκτικών Νομού Χανίων