ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ / Το διοικητικό συμβούλιο
 

Το διοικητικό συμβούλιο

 
Πρόεδρος Παπαδεράκης Αντώνης
Α' Αντιπρόεδρος Σκορδυλάκης Σπύρος
Γεν. Γραμματέας Παυλάκης Ιωάννης
Αν. Γεν. Γραμματέας Βενιανάκης Νικόλαος
Ταμίας Κιτρινορίνης Αθανάσιος
Σύμβουλος Βαρουξάκης Ευτύχιος
Σύμβουλος Κοτσάκης Εμμανουήλ
Σύμβουλος Κουρομιχελάκης Σήφης
Σύμβουλος Μυλωνάκης Χρήστος
Σύμβουλος Ρουμελιωτάκης Γεώργιος
Σύμβουλος Στριλίγκας Ιωάννης
Σύμβουλος Τερεζάκης Νίκος
Σύμβουλος Τραχαλάκης Γεώργιος
Σύμβουλος Τσιχλάκης Ιωάννης
Σύμβουλος Ψεγιαννάκης Παντελής