Ένωση Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Χανίων

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΥΓΙΑΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΛΦΑΚΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΕΡΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ