Διοικητικό Συμβούλιο Ομποσπονδίας

Διοικητικό Συμβούλιο Ομποσπονδίας

 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ  (Πρόεδρος)
 2. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος)
 3. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ  (Γεν. Γραμματέας)
 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΑΣ (Ταμίας)
 5. ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΦΗ (Αναπλ. Γραμματέας)
 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ (Μέλος)
 7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ (Μέλος)
 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ (Μέλος)
 9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ (Μέλος)
 10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΙΤΖΗΣ (Μέλος)
 11. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ (Μέλος)
 12. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΤΣΑΚΗΣ (Μέλος)
 13. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ (Μέλος)
 14. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ (Μέλος)
 15. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ (Μέλος)