Σωματείο Κεντρικών και Συνοικιακών Παντοπωλών Νομού Χανίων

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΑΝΑΠΛ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΥΚΑΛΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ