Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Νομού Χανίων

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΙΤΖΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ