Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτικών Ν. Χανίων

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ: ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΔΑΡΑΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ