Άρθρα

Προς Σχολικές Επιτροπές Δήμου Χανίων και Δήμου Ρεθύμνης

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:   304                                           Χανιά 2/11/2020

ΠΡΟΣ: Σχολικές Επιτροπές Δήμου Χανίων και Δήμου Ρεθύμνης

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Σχολικής Επιτροπής,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 (ρυθμίσεις  για τα μισθώματα ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια σχολεία  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ΦΕΚ 197 / α / 12-10-2020)

  • Τυχόν οφειλές από μισθώματα σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2019 – 2020 μπορούν να καταβληθούν έως 12 ισόποσες δόσεις κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου.
  • Για το σχολικό έτος 2020-2021 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων σχολικών κυλικείων έως 40%.
  • Έως 30-6-2021 είναι δυνατή εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση συμβάσεως μίσθωσης κυλικείων χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.

Σας παρακαλούμε όπως προβείτε στις ανάλογες ενέργειες δεδομένου της κρισιμότητας που περνάει η χώρα  και ιδιαίτερα οι μικροί και πολύ μικροί επαγγελματίες, αρχικά στη μείωση των μισθωμάτων της φετεινής σεζόν 2020 – 2021 κατά 40% όπως και στη ρύθμιση  τυχών  οφειλών των συναδέλφων από προηγούμενων ετών.

Είμαστε βέβαιοι αντιλαμβανόμενοι στις δυσκολίες της στιγμής ότι θα πράξετε τα δέοντα για να παραμείνουν οι συνάδελφοι ζωντανοί στην εργασία τους και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα σχολεία με όποιο τρόπο μπορούν από τη μεριά τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε σύντομα ενέργειές σας.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                              ΚΑΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ