Ένωση Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς Χανίων “Η Αγορά”

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΗΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ