Ιστορία

Ιστορία

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Ν. Χανίων είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1988, ύστερα από τη συνένωση της «Ομοσπονδίας Επαγγελματιών» η οποία ιδρύθηκε το έτος 1958 και της «Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Σωματείων Ν. Χανίων» που ιδρύθηκε το έτος 1940, με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών της, την συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων του νομού Χανίων.

Σκοπός της Ο.Ε.Β.Ε.Ν. Χανίων είναι να συντονίζει τους αγώνες των επαγγελματιών, βιοτεχνών, μικρών και μεσαίων εμπόρων του νομού Χανίων, για την προαγωγή, διεκδίκηση, επίλυση και διασφάλιση των οικονομικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ασφαλιστικών τους συμφερόντων.

Η Ο.Ε.Β.Ε.Ν. Χανίων έχει αναπτύξει συνεργασίες με διάφορους συνδικαλιστικούς φορείς επιδιώκοντας την επίλυση των κοινών τους προβλημάτων, ενώ παράλληλα έχει να επιδείξει σημαντική παρουσία μέσω των εκπροσώπων των σωματείων της στα διοικητικά συμβούλια και σε επιτροπές θεσμικών φορέων και φορέων κοινωνικού διαλόγου (Επιμελητήρια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εγχώριες & Διεθνείς Οργανώσεις, forums κ.ά.).

Επίσης η ομοσπονδία συμμετέχει στην σύμπραξη – Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία, με διακριτικό τίτλο «Χανιά Απασχόληση», η οποία έχει συσταθεί με σκοπό την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ όπως επίσης και στην προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω των «Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων».Η Ο.Ε.Β.Ε.Ν. Χανίων είναι μια τοπική Ομοσπονδία που έχει αναπτύξει και αναπτύσσει αρκετές πρωτογενείς δράσεις που απορρέουν από το συνδικαλιστικό της ρόλο.

Εκτός από τις τυπικές λειτουργίες που εκτελούνται από την πλειοψηφία των ομοσπονδιών και αφορούν την υποστήριξη και υπεράσπιση των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη βελτίωση της εσωτερικής τους οργάνωσης και την οργανωτική τους ενδυνάμωση, η Ο.Ε.Β.Ε.Ν. Χανίων έχει ορίσει για τα επόμενα έτη τις προτεραιότητες παρέμβασής της.

Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νομίμως λειτουργούσες επαγγελματικές Οργανώσεις (Ενώσεις) που έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της Βιοτεχνίας του Εμπορίου ή των Υπηρεσιών και εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Ν. Χανίων είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1988, ύστερα από τη συνένωση της «Ομοσπονδίας Επαγγελματιών» η οποία ιδρύθηκε το έτος 1958 και της «Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Σωματείων Ν. Χανίων» που ιδρύθηκε το έτος 1940, με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών της, την συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων του νομού Χανίων.

Σκοπός της Ο.Ε.Β.Ε.Ν. Χανίων είναι να συντονίζει τους αγώνες των επαγγελματιών, βιοτεχνών, μικρών και μεσαίων εμπόρων του νομού Χανίων, για την προαγωγή, διεκδίκηση, επίλυση και διασφάλιση των οικονομικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ασφαλιστικών τους συμφερόντων.Η Ο.Ε.Β.Ε.Ν. Χανίων έχει αναπτύξει συνεργασίες με διάφορους συνδικαλιστικούς φορείς επιδιώκοντας την επίλυση των κοινών τους προβλημάτων, ενώ παράλληλα έχει να επιδείξει σημαντική παρουσία μέσω των εκπροσώπων των σωματείων της στα διοικητικά συμβούλια και σε επιτροπές θεσμικών φορέων και φορέων κοινωνικού διαλόγου (Επιμελητήρια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εγχώριες & Διεθνείς Οργανώσεις, forums κ.ά.).

Επίσης η ομοσπονδία συμμετέχει στην σύμπραξη – Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία, με διακριτικό τίτλο «Χανιά Απασχόληση», η οποία έχει συσταθεί με σκοπό την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ όπως επίσης και στην προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω των «Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων».Η Ο.Ε.Β.Ε.Ν. Χανίων είναι μια τοπική Ομοσπονδία που έχει αναπτύξει και αναπτύσσει αρκετές πρωτογενείς δράσεις που απορρέουν από το συνδικαλιστικό της ρόλο.

Εκτός από τις τυπικές λειτουργίες που εκτελούνται από την πλειοψηφία των ομοσπονδιών και αφορούν την υποστήριξη και υπεράσπιση των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη βελτίωση της εσωτερικής τους οργάνωσης και την οργανωτική τους ενδυνάμωση, η Ο.Ε.Β.Ε.Ν. Χανίων έχει ορίσει για τα επόμενα έτη τις προτεραιότητες παρέμβασής της.

Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νομίμως λειτουργούσες επαγγελματικές Οργανώσεις (Ενώσεις) που έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της Βιοτεχνίας του Εμπορίου ή των Υπηρεσιών και εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.