Ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ

Ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) ιδρύθηκε το 1919, ως αποτέλεσμα της ανάγκης επαγγελματικής και συνδικαλιστικής συσπείρωσης των Ελλήνων επαγγελματοβιοτεχνών με την αρχική επωνυμία “Ένωση Βιοτεχνών Ελλάδας”. Η ΓΣΕΒΕΕ είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών και ένας από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ,ΣΕΤΕ). Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων όλης της χώρας. Δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών γενικότερα συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών (ΜΜΕ).

Στην δύναμη της υπάγονται:

• 88 ομοσπονδίες, εκ των οποίων 58 τοπικές, 29 κλαδικές και 1 συνταξιούχων.

• 1.100 κύρια σωματεία με 140.000 εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα (επιχειρηματίες) Εκπροσωπεί τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις : Μικρό (μέχρι 10 εργαζόμενους & κύκλο εργασιών≤2 εκατ.€), Μικρές (μέχρι 49 εργαζόμενους & κύκλο εργασιών ≤10 εκατ.€), Μεσαίες (μέχρι 250 εργαζόμενους & κύκλο εργασιών ≤50 εκατ.€).

Αυτοαπασχολούμενοι Η ΓΣΕΒΕΕ έχει δημιουργήσει το δικό της πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, αξιολογούμενο σαν ένα από τα καλύτερα της χώρας, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ καθώς και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό τη διαχείριση και διάχυση γνώσης, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και υλοποίησης μελετών και ερευνών που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας.