Σωματείο Κεντρικών και Συνοικιακών Παντοπωλών Νομού Χανίων