Σύλλογος Μεσιτών Νομού Χανίων

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΛΙΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΦΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑ

ΜΕΛΟΣ: ΕΛΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ