Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Χανίων

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ