Σύνδεσμος Επιπλοποιών – Ξυλουργών Νομού Χανίων

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΙΩΣΗΦ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ