Σύνδεσμος Θερμοϋδραυλικών Νομού Χανίων “O Άγιος Δημήτριος”

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΙΩΣΗΦ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ