Άρθρα

Απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 306 Χανιά 25/2/2021

ΠΡΟΣ: Δημοτικές Σχολικές Επιτροπές Περιφερειακών Ενοτήτων

Χανίων – Ρεθύμνου

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και

Φεβρουάριο 2021

Αξιότιμοι κυρίες & κύριοι,

Ως Σύλλογος Μισθωτών Σχολικών Κυλικείων Χανίων Ρεθύμνης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Α1025/2021 και η απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων και την υποχρεωτική απαλλαγή τους από την καταβολή του συνολικού μισθώματος, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.Στον πίνακα με τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας που δικαιούνται μείωση ενοικίου 100% για τους παραπάνω μήνες, εντάχθηκε και ο ΚΑΔ 56.29, όπου σύμφωνα με το υπουργείο σε περίπτωση 4ψηφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες (5ψηφιων, 6ψηφιων και 7ψηφιων). Άρα και ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας 56.29.20.04 που αφορά υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία).Στη συνέχεια όλων των παραπάνω παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποζημιωθείτε από το κράτος, για την απώλεια του μισθίου για αυτό το διάστημα.

Σας ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε διευκρινίσεις και πληροφορίες χρειάζεστε είμαστε στη διάθεσή σας.