Άρθρα

Ενημέρωση από την ΠΟΕΣΕ με θέμα: “Τι ισχύει για τα κέντρα διασκέδασης (χώροι μέσα-έξω) συμπεριλαμβανομένων κλειστών χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών και μπουάτ από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου και ώρα 6:00 π.μ.”

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 44779 (ΦΕΚ Β΄3117/16-7-21) και όσον αφορά στο διάστημα από Παρασκευή 16 Ιουλίου και ώρα 6 πμ έως και Δευτέρα 26 Ιουλίου και ώρα 6 πμ ισχύουν τα παρακάτω:

Α) Για τα Κέντρα διασκέδασης (χώροι μέσα-έξω) συμπεριλαμβανομένων κλειστών χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών και μπουάτ:
Η λειτουργία μόνο ως αμιγείς (ανοικτοί ή κλειστοί) χώροι αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο:
*  Με κάλυψη ποσοστού 85% της ωφέλιμης επιφάνειας
*  Υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο των πελατών πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 μέρες μετά από αυτόν. Τα πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά και ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο www.covidfree.gov.gr

Οι υγειονομικοί όροι είναι:
*  Μόνο καθήμενοι πελάτες
*  Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι
*  Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους εν αναμονή πελάτες
*  Μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι
*  Τήρηση αποστάσεων των τραπεζοκαθισμάτων (0.90 εκ εάν δεν παρεμβάλλεται καρέκλα μεταξύ των τραπεζιών, 1.20 εκ εάν παρεμβάλλεται καρέκλα στη μια πλευρά μεταξύ των τραπεζιών, 1.80 εκ εάν παρεμβάλλονται καρέκλες και στις δυο πλευρές μεταξύ των τραπεζιών, για τις ροτόντες ισχύει το 1.80 εκ)
*  Χρήση μπαρ με τοποθέτηση 2 σκαμπό μαζί και απόσταση 1,5 μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό.
*  Στην περίπτωση μουσικών τηρούν απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου μεταξύ τους.
*  Οι τραγουδιστές και οι επαγγελματίες χορευτές παραμένουν στο χώρο της πίστας κατά τη διάρκεια της ερμηνείας τους και δεν αναμειγνύονται με το κοινό.
*  Υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Β) Για την εστίαση (εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering, χώροι δεξιώσεων)
*  Λειτουργία των παραπάνω επιχειρήσεων σε εσωτερικό χώρο μόνο ως αμιγείς χώροι αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο 6μηνο:
*  Μέγιστη πληρότητα 85% της αναγραφόμενης στην άδεια λειτουργίας.
*  Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 μέρες από την πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 μέρες μετά από αυτόν. Τα πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική και τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο www.covidfree.gov.gr
*  Οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test το οποίο έχει διενεργηθεί έως 24 ώρες πριν την προσέλευσή τους και το οποίο εκδίδεται με μέριμνα των γονέων από την πλατφόρμα www.self-testing.gov.gr.
*  Λειτουργία επιχειρήσεων σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο ή σε εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές (υπό την προϋπόθεση αυτές να έχουν ανοιχτές 2 πλευρές) λειτουργούν όπως έως τώρα. Προσοχή! Δίνεται η δυνατότητα ο επαγγελματίας να λειτουργήσει κατ’ επιλογήν του τον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, είτε με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο 6μηνο και ανηλίκων με self test είτε να είναι μεικτό. Εάν επιλέξει το κατάστημα να είναι αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει θα πρέπει οι πελάτες να εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 μέρες από την πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 μέρες μετά από αυτόν. Τα πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική και τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο www.covidfree.gov.gr.Και οι ανήλικοι να προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test το οποίο έχει διενεργηθεί έως 24 ώρες πριν την προσέλευσή τους και το οποίο εκδίδεται με μέριμνα των γονέων από την πλατφόρμα www.self-testing.gov.gr. Στην περίπτωση του μεικτού καταστήματος η λειτουργία γίνεται όπως μέχρι σήμερα.
*Υπηρεσίες catering σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο και εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων έχουν ανώτατο όριο παρουσίας τα 300 άτομα και μόνο καθήμενα.

Οι υγειονομικοί όροι είναι:
*  Μόνο καθήμενοι πελάτες
*  Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια
* Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι
*  Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους εν αναμονή πελάτες
*  Μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι
*  Τήρηση αποστάσεων των τραπεζοκαθισμάτων (0.90 εκ εάν δεν παρεμβάλλεται καρέκλα μεταξύ των τραπεζιών, 1.20 εκ εάν παρεμβάλλεται καρέκλα στη μια πλευρά μεταξύ των τραπεζιών, 1.80 εκ εάν παρεμβάλλονται καρέκλες και στις δυο πλευρές μεταξύ των τραπεζιών, για τις ροτόντες ισχύει το 1.80 εκ)
*  Χρήση μπαρ με τοποθέτηση 2 σκαμπό μαζί και απόσταση 1,5 μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό.
*  Ειδικά στην περίπτωση χρήσης κλειστών χώρων, υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.
*  Δυνατότητα λειτουργίας κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο 6μηνο και ανηλίκων με self test.

Κατ’ εξαίρεση λειτουργούν και τα ΚΥΕ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και αεροδρομίων τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες/ταξιδιώτες υπό την προυπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και με τους γνωστούς υγειονομικούς όρους.

*  Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους εν αναμονή πελάτες.
*  Πληρότητα 50% της δυναμικότητας
*  Μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι.
*  Απαγόρευση ζωντανής μουσικής.
*  Απαγόρευση πραγματοποίησης εκδηλώσεων, συναθροίσεων, δεξιώσεων.

Να σημειώσουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος οι πελάτες είναι μόνο καθήμενοι και απαγορεύεται ο χορός. Επίσης το σύστημα ελέγχου πιστοποιητικών προς το παρόν μπορεί να ελέγξει πιστοποιητικά από πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται σχετική εγκύκλιος για αυτούς των τρίτων χωρών (πχ ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία, Ισραήλ κτλ)

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή σάρωσης και τα αντίστοιχα σήματα:
https://covidfree.gov.gr/?fbclid=IwAR0Zth0idMGQsOgl07ap8YaowdYTBIulhBV340P4lsP-czjBw0mJ9d1BeiI