Άρθρα

Επιστολή στον Πρωθυπουργό από την ΟΕΒΕΝΧ

Με αφορμή τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

Η παρακάτω επιστολή στάλθηκε από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Χανίων, στον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη Κυριάκο και κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους φορείς, Υπουργό και Υφυπουργό Οικονομικών, Υπουργό και Υφυπουργό Ανάπτυξης και Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας καθώς και στην ΓΣΕΒΕΕ και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

«Ως Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Χ. αναγνωρίζουμε τα γρήγορα αντανακλαστικά της Ελληνικής Κυβέρνησης αναφορικά με την αντιμετώπιση του COVID-19 και την εφαρμογή άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων πολύ πιο γρήγορα από άλλες Ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες. Τα έκτακτα και πρωτόγνωρα, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και παγκοσμίως, μέτρα που καλώς μεν επιβλήθηκαν πλήττουν το ελληνικό επιχειρείν και τον εργασιακό κόσμο συνολικά, δοκιμάζοντας ακόμη περισσότερο τις αντοχές της Ελληνικής Οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, που ακόμη παλεύει να ανακάμψει από τη δεκαετή οικονομική κρίση. Η παρούσα επιστολή σκοπό έχει να σας μεταφέρει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Χ.

  • Για ποιο λόγο περιορίστηκε ο κύριος ΚΑΔ μόνο στην έδρα με αποτέλεσμα να εξαιρούνται πλήθος υποκαταστημάτων που έκλεισαν με κρατική απόφαση ή είναι στις πληττόμενες δραστηριότητες; Για πιο λόγο πληττόμενοι δευτερεύοντες ΚΑΔ δεν μπορούν να λάβουν υποστηρικτικά μέτρα; Να απαλειφθεί λοιπόν ο όρος κύριος ΚΑΔ και να συμπεριληφθούν και οι δευτερεύοντες ΚΑΔ των επιχειρήσεων κεντρικών και υποκαταστημάτων, που πλήττονται ακόμη.
  • Οι οποιες οικονομικές ενισχύσεις να χορηγηθούν απευθείας στις επιχειρήσεις προκειμένου να καλυφθούν οι ζημιές αλλά και το μισθολογικό κόστος αυτών. Οι παρατάσεις όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων στις πληττόμενες επιχειρήσεις κατά τα ανωτέρω καθώς και στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες είναι επιβεβλημένες.
  • Να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης εκτός από τους εργαζόμενους και όλες οι επιχειρήσεις. Όχι μόνο δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα αλλά και τα νομικά πρόσωπα. Συνεπώς καθολική εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί καθώς και οικονομική ενίσχυση για όλες τις επιχειρήσεις Ακόμη και για αυτές των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί ακόμη. Καμία από αυτές τις επιχειρήσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι πληττόμενη.
  • Οι ΚΑΔ να μην λαμβάνονται υπόψιν όταν ο επαγγελματίας ή ο εργαζόμενος ανήκει στις ιατρικά ευπαθείς ομάδες. Οι εν λόγω περιπτώσεις να λαμβάνουν απόλυτη προστασία.
  • Επίσης απαιτούμε μία τελική και οριστική οδηγία που να ξεκαθαρίζει όλα τα θέματα και να μην  βομβαρδιζόμαστε κάθε μέρα με εγκυκλίους και αποφάσεις.
  • Διευκολύνσεις προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την πληρωμή λογαριασμών σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ) ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τον   κίνδυνο για παράδειγμα της διακοπής ρεύματος ή παροχής υδροδότησης. Τέλος σημαντικό είναι η  άμεση ενίσχυση των υγειονομικών δομών γιατί αν αυτό καταρρεύσει όλα τ’ άλλα που ζητάμε είναι άσκοπα. Αυτό που προέκυψε από τις αποφάσεις του Eurogroup, του Ecofin και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης επαρκών κονδυλίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση της πανδημίας. Ως Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Χ., ακούγοντας τις φωνές των μελών μας, ζητάμε την άμεση λήψη μέτρων στήριξης καθώς και σαφείς οδηγίες για την υλοποίησή τους.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσετε  προσοχή στις παρατηρήσεις μας και θα πράξετε αναλόγως.»