Άρθρα

Παράταση θητείας Διοικητικών Συμβουλίων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι εν ισχύ παράταση θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων μέχρι 30/6 και σύμφωνα με τροπολογία προς ψήφιση στη βουλή των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Παιδείας, προτείνεται η παράταση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αναμένεται η ψήφιση της τροπολογίας και η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των Σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του Ν. 1712/87 όπως ισχύει. Επομένων ΔΕΝ μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών.